O firmie

Recycling

REDUKUJ – UŻYWAJ PONOWNIE – RECYKLUJ

GTEC Polska Sp. z o. o. to firma, która poważnie i bardzo sumiennie podchodzi do ochrony środowiska. Nasi pracownicy podzielają odpowiedzialność związaną
z wymaganiami prawnymi i normą ISO 14001:2004.

Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny UPS-ów. W przypadku, gdy sprzęt wymaga naprawy wystarczy zgłosić to mailowo: serwis@romisj.pl, fax-em 22 846 22 62 wew. 13 lub telefonicznie 22 846 22 62 wew. 22. Klient może dostarczyć urządzenie do nas osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, albo wysłać je zabezpieczone w paczce poprzez firmę kurierską. Po przeprowadzonych oględzinach
i testach, Dział Serwisowy zakwalifikuje UPS do naprawy bądź też do utylizacji.

W Warszawie przy ulicy Kłobuckiej 10, w siedzibie naszej firmy, można zostawić stare urządzenie lub baterie, a my osobiście dostarczymy je do punktu odzyskiwania surowców wtórnych. Każdy pojedynczy sprzęt jest ewidencjonowany, co pozwala odzyskać materiały, a szkodliwe substancje (jeśli istnieją) są w odpowiedni sposób eliminowane i neutralizowane.

Drogi Kliencie! Sprawdź proszę, czy urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oznacza to, że sprzętu po okresie jego użytkowania NIE WOLNO umieszczać łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do dostarczenia i oddania go osobom lub firmom prowadzącym zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbiórki,
w tym lokalne punkty, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

RECYKLING znaczy DBAĆ o ŚRODOWISKO RAZEM!